آموزش اینستاگرام (تولید محتوا اینستاگرام)

آموزش اینستاگرام (تولید محتوا اینستاگرام)

آموزش اینستاگرام (تولید محتوا)

آموزش اینستاگرام

چه محتوایی در اینستاگرام بیشترین اشتراک را دارند

مردم معمولن چه پست هایی رو داوطلبانه به اشتراک میگذارند ؟

در تولید محتوا دقت داشته باشید که اگر محتوای شما باعث شادی قشر خاص بشه امکان اشتراک بالایی میتونه داشته باشه ... به همین دلیله که پست های فان اشتراک بالایی دارند .

اگر مطالب آموزشی تولید میکنید در صورتی که محتوای اموزشی شما اون ها رو هیجان زده کنه و دسته اول باشه اجتمال اینکه مطلب شما رو  برای دیگران اشتراک بگذارند خیلی بالاست  .

مردم معمولن رویدادهای ناراحت کننده و احساسات همدردی رو هم بیشتر به اشتراک میگذارند . پس نتیجه میگیریم که بیشترین اشتراک برای پست هایی با احساسات :

شگفت زده شدن . آموزشی .  خوشحال شدن . سرگرم شدن . احساسات مثبت . و احساس همدردی هستند .

نظرات بازدیدکنندگان