تبدیل خریدار به مشتری وفادار در اینستاگرام

تبدیل خریدار به مشتری وفادار در اینستاگرام

تبدیل خریدار به مشتری وفادار در اینستاگرام

❌بعد از فروش بازم با مشتری هاتون ارتباط دارید ؟ فروشنده ها ، خدمات دهنده ها ، سالن های آرایش ، میکاپ ، ناخن کارها و ... آیا این قانون رو رعایت میکنید که یه مشتری رو تبدیل کنید به مشتری وفادار و همیشگی ؟ ❌
تبدیل خریدار به مشتری وفادار

نظرات بازدیدکنندگان