شرایط ارسال و دریافت محصولات

معمولن پس از خرید از سایت لینک دریافت فایل برای شما در پروفایل کاربریتان قرار خواهد گرفت و شما میتوانید با مراجعه به بخش سفارش های اخیر من به لینک دانلود خرید محصولات دسترسی داشته باشید . اما برخی از محصولات نیز وجود دارند که به صورت هفته ای و بخش بخش به صورت جلسات دوره ای برای شما ارسال میشوند . روند این کار به دلیل تاثیر پذیری آن در بخش آموزش میباشد . در صورتی که جلسات به صورت دوره ای و آفلاین باشد در حساب کاربری شما قرار داده خواهد شد ... 

بنابر هر دلایلی که شما لینک دانلود دریافت نکنید ، لینک دانلود برای شما ایمیل خواهد شد .